"Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας"  

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,1946


 25/01/2019:  1st Annual Scientific Meeting of the One Health European Joint Programme OHEJP on food-borne zoonoses, antimicrobial resistance and emerging threats. The first One Health EJP Annual Scientific Meeting, is being jointly hosted by Teagasc and NUI Galway and held at the Teagasc Conference Centre, Ashtown, Dublin. 

Dublin, Ireland, 22/05/2019 - 24/05/2019  (https://www.ohejp2019.com/)


18/10/2018:

pngΠληροφορίες: κα Δήμητρα Βενέτη, 210 8200136, veneti@elinyae.gr, και Ελένη Ζαρέντη: 210 8200199, zarenti@elinyae.gr


09/07/2018

Το "Δίκτυο για την Αξιολόγηση της Ενιαίας Υγείας" (Νetwork for Evaluation of One Health-NEOH) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "European Cooperation in Science & technology-COST" της ΕΕ  πραγματοποίησε μία μονοήμερη Συνάντηση Εργασίας στη Θεσσαλονίκη στις 16 Απριλίου 2018, με θέμα «H Ενιαία Υγεία στην πράξη», με στόχο την ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν στην Ενιαία Υγεία . Στον παρακάτω σύνδεσμο παρουσιάζεται περιληπτικά το περιεχόμενο της Συνάντησης, στα πλαίσια της οποίας, η Γραμματέας της Εταιρείας μας Δρ. Μαρία Λινού παρουσίασε στους συμμετέχοντες την Εταιρεία μας: 

http://neoh.onehealthglobal.net/events/workshops/


28/06/2018:   Για την περαιτέρω διερεύνηση και τον προσδιορισμό των τομέων προτεραιότητας για την ενίσχυση της ετοιμότητας της «Ενιαίας Υγείας» στην Ευρώπη, το ECDC συγκάλεσε σε διαβούλευση εμπειρογνώμονες στις 11-12 Δεκεμβρίου 2017, οι οποίοι επικεντρώθηκαν κυρίως στην αντιμετώπιση τριών βασικών ζητημάτων: 

 - Με βάση τους βασικούς παράγοντες κινδύνου και τις απειλές για τις ασθένειες που αντιμετωπίζει η Ευρώπη,σε  ποιους τομείς και κλάδους θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα;

 - Τι γνώσεις έχουν  αντληθεί από την ανταπόκριση των δομών δημόσιας υγείας σε παλαιότερες συρροές  ζωονόσων;

 - Πώς μπορούν να υλοποιηθούν καλύτερα οι διατομεακές στρατηγικές ετοιμότητας στο πλαίσιο της Ενιαίας Υγείας (δηλαδή ποιες λειτουργικές και ερευνητικές προτεραιότητες υπάρχουν στην Ευρώπη για την εφαρμογή ετοιμότητας της One Health); 

 Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τα βασικά συμπεράσματα από τη διαβούλευση αυτή, δομημένα γύρω από τα ερωτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αν και συμπεριλαμβάνονται ορισμένες αναφορές, το κείμενο βασίζεται κατά κύριο λόγο στην προφορική συζήτηση και στις παρουσιάσεις της ομαδικής εργασίας: 

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/towards-one-health-preparedness

2png

21/05/2018:
 "Ενιαία Υγεία στην Ελλάδα: από τη θεωρία στην πράξη", Poster στο "14ο πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη 11-13 Μαΐου 2018

04/05/2018: 

Οδηγός συνεργασίας Ιατρικών-Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του WHO/OIE/FAO που αφορά φυσικά την Ενιαία Υγεία:

https://www.oie.int/doc/ged/D12060.PDF

04/05/2018: 

Έκθεση R&D Blueprint του WHO για τα αναδυόμενα νοσήματα άμεσης προτεραιότητας.  

 On 6-7 February 2018, the World Health Organization held an informal consultation in
Geneva, Switzerland, to review the list of priority diseases for the WHO R&D Blueprint. The
R&D Blueprint focuses on severe emerging diseases with potential to generate a public
health emergency, and for which insufficient or no preventive and curative solutions exist....Περισσότερα στην ιστοσελίδα:

http://www.who.int/emergencies/diseases/2018prioritization-report.pdf?ua=1

04/05/2018: 

Άρθρο για τον ιό Oroupouche, Ποιος είναι; Παρεμβάσεις; Κλιματική αλλαγή και One Health

http://www.mdpi.com/1999-4915/10/4/175


14/03/2018: Το Εστιακό Σημείο της EFSA στο Βέλγιο προβάλει τη διοργάνωση Συνεδρίου στις 6 Ιουνίου 2018 στις Βρυξέλλες με τίτλο:

«Matchmaking event Research and Innovation on monitoring and control of infectious diseases (One Health

Διοργανωτές:  STAR-IDAZ.be, Flanders Vaccine , EEN Vlaanderen

Η εκδήλωση αυτή θα επιτρέψει σε επιστήμονες από δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, από το Βέλγιο και το εξωτερικό, να βρουν συνεργάτες για την υποβολή προτάσεων έργων σε απάντηση της φετινής πρόσκλησης του H2020. Για περισσότερες πληροφορίες: https://matchmakinginfectiousdiseases2018.b2match.io/

0fa33a4a-dd98-4dd8-a05e-217fdb25e0e1jpg 


20/02/2018:    Στις 20 Φεβρουαρίου 2018 το Δ.Σ. της Εταιρείας
επισκέφτηκε τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας,
του Υπουργείου Υγείας,  κο Κ . Ι Μπασκόζο 
για να τον ενημερώσει για την ίδρυση της 
 
"
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρεία Ενιαίας Υγείας" ,
τους στόχους της και να  θέσει την Εταιρεία στη διάθεση
του Υπουργείου .