"Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας"  

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,1946


 Επιστημονικά Περιοδικά με open access σχετικά με θέματα Δημόσιας Υγείας-Ενιαίας Υγείας: