"Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας"  

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,1946

Δυο λόγια για την αρχή της ιδέας ίδρυσης της Εταιρείας Ενιαίας Υγείας....

H αντιμετώπιση της Υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος ως ενιαίο σύνολο (Ενιαία Υγεία/ One Health) αποτελεί πλέον την κεντρική στρατηγική κάθε σχεδιασμού για την προστασία της Δημόσιας Υγείας όλων των διεθνών οργανισμών (WHO,OHE κλπ) αλλά και όλων των Εθνικών Οργανισμών Δημόσιας Υγείας.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη εφαρμογής των αρχών της Ενιαίας Υγείας για την προσέγγιση σοβαρών θεμάτων Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας, 30 περίπου γιατροί, κτηνίατροι, βιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες Υγείας, από την ΕΣΔΥ, το Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ, το ΚΕΕΛΠΝΟ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο κ.ά λάβαμε την πρωτοβουλία να ιδρύσουμε μια Επιστημονική Εταιρεία με τον τίτλο: «Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ενιαίας Υγείας».

 

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή στην Ελλάδα των αρχών της Ενιαίας Υγείας όπως αυτές προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και άλλους διεθνείς οργανισμούς και που στηρίζονται στην παραδοχή ότι η υγεία του ανθρώπου, των ζώων και η προστασία του περιβάλλοντος είναι τρεις στενά συνδεδεμένες και αλληλοεξαρτώμενες παράμετροι. Ως εκ τούτου, κάθε στρατηγική που αφορά την προστασία της Δημόσιας Υγείας πρέπει να αξιολογεί και να συνυπολογίζει και τις τρεις αυτές παραμέτρους, αντιμετωπίζοντας με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά τα πολύπλοκα θέματα που προκύπτουν. Συνεπώς, βασικός στόχος της Ενιαίας Υγείας είναι η ανάπτυξη λειτουργικών διαύλων επικοινωνίας και παραγωγικής συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στα επιστημονικά πεδία της Ιατρικής, της Δημόσιας Υγείας, της Επιδημιολογίας, της Κτηνιατρικής, των λοιπών Επιστημών Υγείας και των Επιστημών του Περιβάλλοντος.

 

Η φιλοδοξία μας είναι η εταιρεία αυτή να αποτελέσει ένα φόρουμ ανταλλαγής και ανάπτυξης επιστημονικών απόψεων, διαμόρφωσης στρατηγικών, αλλά και να αποτελέσει τον σύμβουλο του Υπουργείου στην διαμόρφωση των πολιτικών Ενιαίας Υγείας στην Χώρα μας για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων Δημόσιας Υγείας. Πρόσφατα παραδείγματα διαχείρισης κρίσεων όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου, η ελονοσία, η Μικροβιακή Αντοχή, τα τροφιμογενή νοσήματα καθιστούν προφανή την ανάγκη για διεπιστημονική και διατομεακή συνεργασία σε πολλά επίπεδα και υποδεικνύουν ένα σημαντικά υποσχόμενο ρόλο της εταιρείας αυτής στη χάραξη στρατηγικών για την προστασία της Δημόσια Υγεία.

Το Καταστατικό Ίδρυσης της Εταιρείας μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ:

Προτροπή της Κοινής Ευρωπαϊκής Δράσης για την αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής και την πρόληψη των Λοιμώξεων που συνδέονται με Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας “EU-JAMRAI” (Joint Action Antimicrobial Resistance & Healthcare Associated Infections) , στις κυβερνήσεις και τους ενδιαφερόμενους στην ανεύρεση μιας βιώσιμη δέσμευσης για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής


Το Τελικό Συνέδριο EU-JAMRAI συγκέντρωσε έναν μεγάλο αριθμό βασικών ομιλητών από το πεδίο της Μικροβιακής Αντοχής (AMR). Με τη συμμετοχή φορέων όπως η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, ο ΠΟΥ, το ECDC, το EMA και η EFSA, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα τρεισήμισι ετών εργασίας, καθώς και βασικές συστάσεις για την αντιμετώπιση της αντοχής στα αντιβιοτικά.
Παραδίδουμε την αρχή και όχι το τέλος στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής (AMR). Αυτό αποτέλεσε και την κεντρική ιδέα (κύρια συμπεράσματα) της τελικής διάσκεψης ΕU-JAMRAI, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2021 . Οι συμμετέχοντες κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τους ενδιαφερόμενους να επιδείξουν μια βιώσιμη δέσμευση για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας απειλής για τη δημόσια υγεία.
Αυτή η διαδικτυακή συνάντηση ήταν το αποκορύφωμα τρεισήμισι ετών εργασίας από την Κοινή Δράση για την Μικροβιακή Αντοχή και τις Λοιμώξεις που σχετίζονται με την Υγεία (EU-JAMRAI), ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από τους 44 εταίρους τους και το Πρόγραμμα Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Τρόποι και προτάσεις για να συνεχιστεί η ευεργετική δράση των αντιβιοτικών:


Οι επικεφαλείς – εκπρόσωποι στη συνεδρίαση, προερχόμενοι από διάφορους επαγγελματικούς και επιστημονικούς κλάδους κατέθεσαν τις εμπειρίες τους με σκοπό τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ δηλώσεων και δράσεων παρουσιάζοντας συγκεκριμένες και επιχειρησιακές δράσεις με αποδεδειγμένη δυνατότητα αντιμετώπισης της AMR και μείωσης των λοιμώξεων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη.


«Εργαστήκαμε από κοινού σε ένα έργο που θα αφήσει ένα διαρκές στίγμα χάρη καθώς εξήχθησαν συγκεκριμένα αποτελέσματα και δόθηκαν οι ανάλογες συστάσεις. Τα αποτελέσματα της δράσης EU-JAMRAI θα επιτρέψουν στις χώρες να ενισχύσουν την εφαρμογή αποτελεσματικών και τεκμηριωμένων μέτρων για την αντιμετώπιση της AMR, προς όφελος των κρατών μελών της ΕΕ και τους πολίτες τους ", δήλωσε η καθηγήτρια Marie-Cécile Ploy, συντονίστρια EU-JAMRAI.

ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕUΕ-JAMRAI ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Ενίσχυση των δικτύων και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών

Σ-υντονισμός της αυτοαξιολόγησης των εθνικών σχεδίων δράσης της ΕΕ και των επισκέψεων από χώρα σε χώρα για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

-Δημιουργία βάσης για ένα δίκτυο εποπτικών φορέων στον τομέα της ανθρώπινης υγείας.

Ευαισθητοποίηση και προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς


-Υλοποίηση πολλών εκστρατειών , συμπεριλαμβανομένου ενός διαγωνισμού για το σχεδιασμό του πρώτου συμβόλου αντοχής στα αντιβιοτικά. Η αξιολόγηση των επιπτώσεών αυτών έχει συμπεριληφθεί σε ένα «Εγχειρίδιο για την ευαισθητοποίηση και την επικοινωνία της αλλαγής συμπεριφοράς αναφορικά με την AMR» .

Επιτήρηση στην υγεία των ζώων

-Ανάπτυξη ενός δικτύου παρακολούθησης για την παρακολούθηση της AMR σε ασθενή ζώα: EARS-Vet .


Επιτήρηση στην ανθρώπινη υγεία                                   


-Πιλοτική δοκιμή ενός συστήματος παρακολούθησης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο σε 17 ιδρύματα από 11 χώρες.

-Δημοσίευση αποθετηρίου με υπάρχουσες οδηγίες, εργαλεία και μεθόδους εφαρμογής.Διαχείριση στην ανθρώπινη- υγεία


Μελέτη για την εκτίμηση της στάσης απέναντι στα βασικά στοιχεία της αντιμικροβιακής επιμέλειας και για τον εντοπισμό των οποιασδήποτε μορφής εμποδίων

Διαχείριση της υγείας των ζώων


-Έρευνα για τον προσδιορισμό των βασικών συστατικών που απαιτούνται για τη βέλτιστη εφαρμογή της αντιμικροβιακής διαχείρισης στα ζώα

Πρόληψη και έλεγχος λοιμώξεων -Προσδιορισμός των κενών  στην εφαρμογή, την έρευνα και την επικοινωνία σε αυτόν τον τομέα.

-Δημοσίευση καταλόγου προτεραιοτήτων έρευνας πρόληψης λοιμώξεων και ελέγχου.

-Πειραματική εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών και πλαισίων .

Έρευνα και καινοτομία

-Σε βάθος συνεντεύξεις σε 13 χώρες για τη βελτίωση της πρόσβασης και της καινοτομίας στα αντιβιοτικά.
Βιωσιμότητα:

Ένα από τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτό το έργο ήταν η ανάγκη διατήρησης των επιτευγμάτων της EU-JAMRAI.

"Η δράση  EU-JAMRAI προώθησε την ενσωμάτωση των συστάσεων για την εφαρμογή μιας κοινής δράση στις εθνικές πολιτικές και κατάφερε να ενθαρρύνει επίσης όλους τους εμπλεκόμενους να επεκτείνουν και να διατηρήσουν την εφαρμογή αυτών των αποτελεσμάτων σε όλα τα επίπεδα: ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό" , λέει η καθηγήτρια Céline Pulcini, (ομάδα αειφορίας EU-JAMRAI).

Υπό αυτήν την έννοια, το EU-JAMRAI έχει δημιουργήσει έγγραφα και εργαλεία, που απευθύνονται τόσο στα κράτη μέλη όσο και στην κοινότητα σχετικά με θέματα υγείας, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Όλα αυτά τα σχετικά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο EU-JAMRAI: https://eu-jamrai.eu/results