"Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας"  

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,1946

Δυο λόγια για την αρχή της ιδέας ίδρυσης της Εταιρείας Ενιαίας Υγείας....

H αντιμετώπιση της Υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος ως ενιαίο σύνολο (Ενιαία Υγεία/ One Health) αποτελεί πλέον την κεντρική στρατηγική κάθε σχεδιασμού για την προστασία της Δημόσιας Υγείας όλων των διεθνών οργανισμών (WHO,OHE κλπ) αλλά και όλων των Εθνικών Οργανισμών Δημόσιας Υγείας.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη εφαρμογής των αρχών της Ενιαίας Υγείας για την προσέγγιση σοβαρών θεμάτων Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας, 30 περίπου γιατροί, κτηνίατροι, βιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες Υγείας, από την ΕΣΔΥ, το Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ, το ΚΕΕΛΠΝΟ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο κ.ά λάβαμε την πρωτοβουλία να ιδρύσουμε μια Επιστημονική Εταιρεία με τον τίτλο: «Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ενιαίας Υγείας».

 

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή στην Ελλάδα των αρχών της Ενιαίας Υγείας όπως αυτές προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και άλλους διεθνείς οργανισμούς και που στηρίζονται στην παραδοχή ότι η υγεία του ανθρώπου, των ζώων και η προστασία του περιβάλλοντος είναι τρεις στενά συνδεδεμένες και αλληλοεξαρτώμενες παράμετροι. Ως εκ τούτου, κάθε στρατηγική που αφορά την προστασία της Δημόσιας Υγείας πρέπει να αξιολογεί και να συνυπολογίζει και τις τρεις αυτές παραμέτρους, αντιμετωπίζοντας με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά τα πολύπλοκα θέματα που προκύπτουν. Συνεπώς, βασικός στόχος της Ενιαίας Υγείας είναι η ανάπτυξη λειτουργικών διαύλων επικοινωνίας και παραγωγικής συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στα επιστημονικά πεδία της Ιατρικής, της Δημόσιας Υγείας, της Επιδημιολογίας, της Κτηνιατρικής, των λοιπών Επιστημών Υγείας και των Επιστημών του Περιβάλλοντος.

 

Η φιλοδοξία μας είναι η εταιρεία αυτή να αποτελέσει ένα φόρουμ ανταλλαγής και ανάπτυξης επιστημονικών απόψεων, διαμόρφωσης στρατηγικών, αλλά και να αποτελέσει τον σύμβουλο του Υπουργείου στην διαμόρφωση των πολιτικών Ενιαίας Υγείας στην Χώρα μας για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων Δημόσιας Υγείας. Πρόσφατα παραδείγματα διαχείρισης κρίσεων όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου, η ελονοσία, η Μικροβιακή Αντοχή, τα τροφιμογενή νοσήματα καθιστούν προφανή την ανάγκη για διεπιστημονική και διατομεακή συνεργασία σε πολλά επίπεδα και υποδεικνύουν ένα σημαντικά υποσχόμενο ρόλο της εταιρείας αυτής στη χάραξη στρατηγικών για την προστασία της Δημόσια Υγεία.

Το Καταστατικό Ίδρυσης της Εταιρείας μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ: